Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 407162-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Özbay makina Hırdavat ve tedarik hiz.ltd.şti ("Şirket”) olarak işlediğimiz kişisel verilerinize ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu Aydınlatma Metni ile,

www.eticaretalfa.com adlı web sitesine üye olmanız,

- Platforma üye olarak, Platform üzerinden alışveriş yapmanız,

- Platforma üye olmadan, Platform üzerinden alışveriş yapmanız,

- Platforma üye olmadan ve alışveriş yapmadan sadece Platformu ziyaret etmeniz,

- Üye olarak veya üye olmaksızın iletişim kanallarımız ile karşılıklı olarak iletişime geçmemiz,

- Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmelerin yapılmasını kabul etmeniz

halinde kişisel veri işleme süreçlerine ilişkin bilgilendirilmeniz amaçlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Aktarılan Taraflar ve Aktarılma Amaçları

Aşağıdaki süreçlerde yer verilen kişisel verilerinizi belirtilen işleme amaçları kapsamında, Kanunun 4. maddesindeki genel ilkeler ışığında, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlemekte ve belirtilen alıcı gruplarına aktarmaktayız. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması için gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Platforma üye olan kişiler

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik (Ad Soyad)

 

İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası)

 

- Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

- Yurt içindeki, teknik alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, hissedarlar, sair tedarikçiler, gerekmesi halinde adli ve idari merciler

- Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi,

- İletişim ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

İşlem Güvenliği (IP Adresi, Log Kayıtları, Kullanıcı Cihaz Bilgisi, Çerez Bilgileri)

- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

- Reklam, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

- İşlem Güvenliğinin Sağlanması,

- Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

- Zorunlu olmayan çerezler bakımından kişiye seçim hakkı tanınmaktadır.

- Diğer kişisel veriler bakımından, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

- Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, gerekmesi halinde anlaşmalı olunan hukuk bürosu, adli ve idari merciler

- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

- Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

- İşlem Güvenliğinin Sağlanması, Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

Kimlik (Ad Soyad)

 

İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası)

 

Diğer (Üye olunduğunda oluşturulan puan bilgisi, Alışveriş geçmişi bilgisi)

- Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

- Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

- Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

- Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar

- Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

- Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

- Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

Platforma üye olarak Platform üzerinden alışveriş yapan kişiler

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik (Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Teslim Edilecek Kişinin Adı Soyadı*)

İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Adres, Teslim Edilecek Kişinin Adresi ve Telefon Numarası*)

Finans (Fatura Bilgileri, Iban Bilgisi)

- İletişim ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

- Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

- Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

 

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

- Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, hissedarlar, sair tedarikçiler, mali müşavir, sipariş teslim edilmesi için anlaşmalı olunan kargo şirketi, gerekmesi halinde anlaşmalı olunan hukuk bürosu, adli ve idari merciler

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi, Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, Yetkili kişi, kurum ve kuruşlara bilgi verilmesi

Kimlik (Ad Soyad)

 

İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası)

Diğer (Kampanya, Hediye Çeki, Puan Bilgileri, Sipariş Bilgisi)

- Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

- Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar

- Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

- Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

* Siparişinizin iletilmesini istediğiniz kişilerin kişisel verilerinin Şirketimize, yukarıdaki başlıkta belirttiğimiz alıcı gruplarına aktarılabilmesi için, ilgili kişileri bilgilendirmeniz ve gerekmesi halinde açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.

Platforma üye olmadan Platform üzerinden alışveriş yapan kişiler

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik (Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Teslim Edilecek Kişinin Adı Soyadı**)

 

İletişim

(E-Posta Adresi,Cep Telefonu Numarası, Adres, Teslim Edilecek Kişinin Adresi ve Telefon Numarası**)

 

Finans (Fatura Bilgileri, Iban Bilgisi)

- İletişim ve İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

- Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

- Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

- Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi

 

- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

- Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar, iş ortakları, hissedarlar, sair tedarikçiler, mali müşavir, sipariş teslim edilmesi için anlaşmalı olunan kargo şirketi, gerekmesi halinde anlaşmalı olunan hukuk bürosu, adli ve idari merciler

- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

- Finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

- Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,

- Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,

- Yetkili kişi, kurum ve kuruşlara bilgi verilmesi,

Kimlik (Ad Soyad)

 

İletişim (E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası)

 

Diğer (Kampanya, Hediye Çeki, Puan Bilgileri, Sipariş Bilgisi)

- Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

- Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

- Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

- Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar

- Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

- Reklam Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

- Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

İşlem Güvenliği (IP Adresi, Log Kayıtları, Kullanıcı Cihaz Bilgisi, Çerez Bilgileri)

- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

- Reklam, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

- İşlem Güvenliğinin Sağlanması,

- Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

- Zorunlu olmayan çerezler bakımından kişiye seçim hakkı tanınmaktadır.

- Diğer kişisel veriler bakımından, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

- Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar, gerekmesi halinde anlaşmalı olunan hukuk bürosu, adli ve idari merciler

- Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

- Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

- İşlem Güvenliğinin Sağlanması,

- Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi

** Siparişinizin iletilmesini istediğiniz kişilerin kişisel verilerinin Şirketimize, yukarıdaki başlıkta belirttiğimiz alıcı gruplarına aktarılabilmesi için, ilgili kişileri bilgilendirmeniz ve gerekmesi halinde açık rızalarını almak sizin sorumluluğunuzdadır.

Platforma üye olmadan ve alışveriş yapmadan sadece Platformu ziyaret eden kişiler

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

İşlem Güvenliği (Çerez Bilgileri)

 

Çerezlerle ilgili ayrıntılı bilgi için www.eticaretalfa.com adresinde yer alan Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.

- İstatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklamların yapılması,

- Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

- Kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

- Zorunlu olmayan çerezler bakımından kişiye seçim hakkı tanınmaktadır.

- Zorunlu çerezler bakımından, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

- Yurt içindeki, teknik alt yapı sağlayıcılar, reklam hizmeti alınan tedarikçiler

- İstatistiksel çalışmaların yapılması, hedeflenmiş reklamların yapılması, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

- Kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,

Üye olarak veya üye olmaksızın iletişim kanallarımız ile karşılıklı olarak iletişime geçen kişiler;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik

(Ad Soyad)

 

İletişim

(E-Posta Adresi,Cep Telefonu Numarası)

 

Diğer (Sormak istenen sorular, iletilmek istenen talepler ve şikayetler)

 

İşitsel Kayıtlar (Çağrı merkezi Kayıtları)

 

- Talep ve Şikayetlerin Yönetiminin Gerçekleştirilebilmesi,

- Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi,

- Satış Sonrası Memnuniyet Süreçlerinin Yürütülmesi

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

- Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar, gerekmesi halinde adli ve idari merciler

- Talep ve Şikayetlerin Yönetiminin Gerçekleştirilebilmesi,

- Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi,

- Satış Sonrası Memnuniyet Süreçlerinin Yürütülmesi

Ticari elektronik ileti almayı kabul eden kişiler;

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik

(Ad Soyad)

İletişim

(E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası)

 

- Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi,

- Kişilere Özel Kampanyaların Bildirilmesi

- Açık rıza***

- Teknik alt yapı sağlayıcı (yurt dışı)

- Reklam, Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetlerinin Sürdürülmesi,

- Kişilere Özel Kampanyaların Bildirilmesi

***6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin kişisel verilerin işlenebilmesi için ve ayrıca E-mailing ve SMS gönderimi süreçlerine ilişkin teknik alt yapı sağlayan tedarikçimiz yurt dışında yer aldığından dolayı, sizlerden açık rıza almamız gerekmektedir. Açık rıza metnimizi sizlere ayrıca iletmekteyiz. İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, göndereceğimiz ticari elektronik iletilerde belirtilen işlemi (ret) yaparak ilgili ticari iletişimi durdurabilir, böylelikle açık rızaya dayanan kişisel veri işleme süreçlerini durdurabilirsiniz.

Yasal Süreçler ve Kurum içi Faaliyetler

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Aktarılan Taraf

Aktarım Amacı

Kimlik

(Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Teslim Edilecek Kişinin Adı Soyadı)

İletişim

(E-Posta Adresi, Cep Telefonu Numarası, Adres, Teslim Edilecek Kişinin Adresi ve Telefon Numarası)

İşlem Güvenliği (IP Adresi, Log Kayıtları, Kullanıcı Cihaz Bilgisi, Çerez Bilgileri)

Finans (Fatura Bilgileri, Iban Bilgisi)

Diğer (Kampanya, Hediye Çeki, Puan Bilgileri, Sipariş Bilgisi)

Hukuki İşlem (Resmi mercilerce gönderilen belgeler üzerindeki kişisel verileriniz, dosya bilgileriniz)

- İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

- Uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi,

- Sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek,

- Şüpheli işlemleri ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, iptal işlemlerini gerçekleştirebilmek, iç denetim ve kontrol ile çalışmalarını yapabilmek, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

- Yurt içindeki teknik alt yapı sağlayıcılar, anlaşmalı olunan hukuk bürosu, adli ve idari merciler

- İlgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme ve mevzuata aykırı şekilde kullanımı engellemek, şüpheli işlemleri ve hukuka aykırı kullanımları tespit edebilmek, iptal işlemlerini gerçekleştirebilmek, iç denetim ve kontrol ile çalışmalarını yapabilmek, operasyonel süreçlere ilişkin stratejik planlama, analiz ve iş geliştirme çalışmaları yapılması

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, Platform üzerindeki "Üye Ol” kısmındaki form aracılığıyla, üye olmadan alışveriş yapılması halinde "Sepet” bölümündeki formlarla, e-posta ile, iletişim kanallarımız üzerinden iletişime geçilmesi sırasında bizlere iletmiş olduğunuz talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi, çağrı merkeziyle yaptığınız görüşmelerin kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle veya diğer yöntemlerle elektronik ve fiziki ortamda toplanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

İlgili Kişinin Hakları

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak aşağıdaki adreslere her zaman iletebilirsin

Veri Sorumlusu. ÖZBAY MAKİNA HIRDAVAT VE TEDARİK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETi

E-posta: info@ozbaymakinahırdavat.com

Kep Adresi [email protected]

Mersis : 0666-0525-6030-0001

Vergi numarası:6660525603

Tel: 0216 446 45 93

Adres: YAYLA MAH. KAZIM KARABEKİR CAD PARK PANORAMA SİTESİ .DÜKKAN 4 TUZLA /İSTANBUL